CUỘC THI: PHỤ NỮ ĐẢM ĐANG – GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Phù hợp với tầm nhìn chiến lược về một Châu Á hòa bình, ổn định của các bên, để xây dựng châu Á trở thành một khu vực kinh tế năng động nhất thế giới, các nước thành viên đều có những hoạt động tích cực trong quan hệ đối nội và đối ngoại, trong đó, Srilanca vẫn là một trung tâm quan trọng, không thể thay thế trong các chiến lược chính trị, ngoại giao để xây dựng một Châu Á đoàn kết, vững mạnh, vừa là đối tác, vừa là đối trọng, để đối phó với các thách thức đã, đang và sẽ xuất hiện trong ít nhất 10 năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.